Slávik Slovenska 2021

 

Informácie k jubilejnému 30. ročníku Slávika Slovenska

AKTUALITA

Oznamujeme, že Výkonný výbor speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2021 predlžuje uzávierku základných (školských) kôl jubilejného 30. ročníka do 5. októbra 2021.

Uzávierka okresných kôl sa predlžuje do 19. októbra 2021.

---

PIESŇOU PROTI COVIDU

Vážení pedagógovia, milí priatelia a milí naši slávici, na základe nespočetných ohlasov v prospech unikátneho projektu – speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorý trvá 30 rokov, a ktorý treba udržiavať a ďalej rozvíjať -, sa Výkonný výbor súťaže rozhodol vydať skrátenú verziu Propozícií podujatia. Prosíme všetkých, ktorí sa spolu s nami rozhodnú pokračovať v krásnej tradícii najstaršieho speváckeho podujatia v ére samostatného Slovenska, aby sa v podmienkach prísnych proti pandemických opatrení podieľali na príprave a spoluorganizácii podujatia. Umožnime deťom návrat do neopakovateľnej súťažnej atmosféry najmilšej speváckej súťaže na Slovensku a umožnime im aj v tejto zložitej dobe zažiť kus krásy, napätia a vytvoriť pre ne priestor na rozvíjanie ich talentov!

Pripomíname zároveň, že pre Slávika Slovenska 2021 zostáva v platnosti repertoár súťažných piesní uverejnený v Spevníčku Slávika Slovenska 2020!

Ďakujeme!

---

Propozície Slávika Slovenska 2021


Objednávka spevníčka Slávika Slovenska - ARES

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska - Slovenská pošta

---

Partneri Slávika Slovenska: