Slávik Slovenska 2018

Vitajte na stránke Slávika Slovenska 2018

Milí priatelia najstaršej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, dovoľte nám uchádzať sa o Vašu podporu vo forme 2% daní na podporu a rozvoj vzťahu najmladšej generácie ku klenotu našej tradičnej kultúry.

Názov: SLÁVIK SLOVENSKA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Bradlianska 11, 81103 Bratislava
IČO: 30800749
Číslo účtu: SK2211110000001332363005
BIC: UNCRSKBX

Za vašu ústretovosť a veľkorysosť vopred ďakujeme.

Oznamujeme, že v zmysle Propozícií Slávika Slovenska 2018 sa v I. kategórii (žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ) dovoľuje súťažiť aj žiakom 0. (nultých) ročníkov ZŠ.

Záväznú objednávku spevníčka Slávika Slovenska 2016 vyplňte a pošlite do 14. februára 2018 na adresu: ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska 2018

---


Partneri Slávika Slovenska: