Slávik Slovenska


Photo © Miroslav Jurči

Tlačová správa

28. ročník Slávika Slovenska 2018 v Slovenskom rozhlase
Celkovo 24 finalistov 28. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018 sa predstavilo na národnom finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2018 v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 v Bratislave. Garantom súťaže je operný spevák Peter Dvorský. Ústredná porota na čele s predsedom Spolku hudobného folklóru Ing. Jozefom Tkáčikom udelila zlatých, strieborných a bronzových slávikov v troch súťažných kategóriách. Mladých interpretov ľudových piesní sprevádzal Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka.

V základných - školských kolách najstaršej speváckej súťaže detí sa v 28. ročníku zúčastnilo vyše 35 tisíc detí z takmer 2000 škôl na Slovensku. Podujatie vyvrcholilo galakoncertom v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu dňa 28. júna 2018 o 16.00 hod., na ktorom sa predstavili všetci víťazi. Čestným hosťom podujatia bola ikona v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Anna Šatanová, laureátka Slávika Slovenska z roku 2005 Lenka Spodniaková a detský folklórny súbor Čuňovský kŕdeľ.

Podujatie podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Spolok hudobného folklóru, Hudobný fond, Slovenský ochranný zväz autorský. Hlavným partnerom podujatia je RTVS, Slovenský rozhlas. Organizátorom 28. ročníka Slávika Slovenska 2018 je Občianske združenie Slávik Slovenska. (pš)

---

Výsledková listina
28. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018

(finálové kolo 28. jún 2018, Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Bratislava)

I. KATEGÓRIA (žiaci nultých, prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)
Zlatý Slávik Slovenska 2018 - BARBORA PÁLKOVÁ
(ZŠ Eleny M. Šoltésovej, Banskobystrický kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2018 - TOBIAS JANCURA
(ZUŠ Svidník, Prešovský kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2018 - TERÉZIA MACEKOVÁ
(ZŠ s MŠ Školská, Čereňany, Trenčiansky kraj)

II.KATEGÓRIA (žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)
Zlatý Slávik Slovenska 2018 - MARTA JANOŠTINOVÁ
(ZŠ Zuberec, Žilinský kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2018 - JOZEF KOREŇ
(ZŠ J. A. Komenského, Trebišov, Košický kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2018 - LUCIA PRONEROVÁ
(Spojená škola, Letná, Poprad, Prešovský kraj)

III. KATEGÓRIA (žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)
Zlatý Slávik Slovenska 2018 - HANA KOCÁKOVÁ
(ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou, Prešovský kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2018 - ZLATICA KUBICOVÁ
(ZŠ s MŠ Hladovka, Žilinský kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2018 - TERÉZIA PODHRADSKÁ
(ZUŠ Milana R. Štefánika, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj)

Diplom Petra Dvorského Slávik Slovenska 2018 - NELLA HOREČNÁ
(ZUŠ Kúty, Trnavský kraj)

---

Partneri Slávika Slovenska: