Slávik Slovenska 2021

 

Informácie k jubilejnému 30. ročníku Slávika Slovenska


AKTUÁLNA INFORMÁCIA – SLÁVIK SLOVENSKA 2021

Výkonný výbor Slávika Slovenska 2021, plne rešpektujúc súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a v záujme regulárnosti priebehu 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže SLÁVIK SLOVENSKA 2020/2021, sa rozhodol preložiť konanie súťaže na jarné mesiace roku 2022!


Doterajšie Propozície súťaže strácajú účinnosť, na budúci rok budú vydané nové, aktualizované Propozície SS 2022.
Výkonný výbor SS zároveň ďakuje všetkým organizátorom základných (školských) kôl Slávika Slovenska 2021 a pripomína, že výsledky všetkých už realizovaných základných kôl, ktoré sa uskutočnili do 5. októbra 2021, zostávajú v platnosti a plynulo prechádzajú do budúceho roka 2022.

Ďakujeme za pochopenie a porozumenie.

Peter Dvorský, garant Slávika Slovenska
Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru

---

PIESŇOU PROTI COVIDU

Vážení pedagógovia, milí priatelia a milí naši slávici, na základe nespočetných ohlasov v prospech unikátneho projektu – speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorý trvá 30 rokov, a ktorý treba udržiavať a ďalej rozvíjať -, sa Výkonný výbor súťaže rozhodol vydať skrátenú verziu Propozícií podujatia. Prosíme všetkých, ktorí sa spolu s nami rozhodnú pokračovať v krásnej tradícii najstaršieho speváckeho podujatia v ére samostatného Slovenska, aby sa v podmienkach prísnych proti pandemických opatrení podieľali na príprave a spoluorganizácii podujatia. Umožnime deťom návrat do neopakovateľnej súťažnej atmosféry najmilšej speváckej súťaže na Slovensku a umožnime im aj v tejto zložitej dobe zažiť kus krásy, napätia a vytvoriť pre ne priestor na rozvíjanie ich talentov!

Pripomíname zároveň, že pre Slávika Slovenska 2021 zostáva v platnosti repertoár súťažných piesní uverejnený v Spevníčku Slávika Slovenska 2020!

Ďakujeme!

---

Propozície Slávika Slovenska 2021


Objednávka spevníčka Slávika Slovenska - ARES

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska - Slovenská pošta

---

Partneri Slávika Slovenska: