Slávik Slovenska 2020 - 21

 

Informácie k jubilejnému 30. ročníku Slávika Slovenska

PIESŇOU PROTI COVIDU

Vážení pedagógovia, milí priatelia a milí naši slávici, na základe nespočetných ohlasov v prospech unikátneho projektu – speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorý trvá 30 rokov, a ktorý treba udržiavať a ďalej rozvíjať -, sa Výkonný výbor súťaže rozhodol vydať skrátenú verziu Propozícií podujatia. Prosíme všetkých, ktorí sa spolu s nami rozhodnú pokračovať v krásnej tradícii najstaršieho speváckeho podujatia v ére samostatného Slovenska, aby sa v podmienkach prísnych proti pandemických opatrení podieľali na príprave a spoluorganizácii podujatia. Umožnime deťom návrat do neopakovateľnej súťažnej atmosféry najmilšej speváckej súťaže na Slovensku a umožnime im aj v tejto zložitej dobe zažiť kus krásy, napätia a vytvoriť pre ne priestor na rozvíjanie ich talentov!

Pripomíname zároveň, že pre Slávika Slovenska 2021 zostáva v platnosti repertoár súťažných piesní uverejnený v Spevníčku Slávika Slovenska 2020!

Ďakujeme!

Propozície Slávika Slovenska 2021


Objednávka spevníčka Slávika Slovenska - ARES

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska - Slovenská pošta

---Nemáte ešte darček pre seba? Ani darček pre talentovaného klaviristu? Ponúkame vám limitovanú sériu 20 ks albumov kompletného klavírneho diela Eugena Suchoňa za vianočnú mimoriadnu cenu 20 eur!

Svoje objednávky s uvedením mena, priezviska, presnej adresy a počtu objednávaných kusov výnimočných albumov pošlite na: info@slavikslovenska.org

Albumy zašleme obratom na dobierku.

---

Partneri Slávika Slovenska: