Slávik Slovenska 2022

 

30. ročník Slávika Slovenska

Fotoalbum Slávika Slovenska 2022

---

Ak ešte nemáte svoju myšičku doma alebo v triede, máte poslednú príležitosť si ju kúpiť! Posledné kusy čakajú iba na vás!


Občianske združenie Slávik Slovenska prinieslo na trh originálne CD ikonickej detskej speváckej suity Eugena Suchoňa VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU s pôvodnými obrázkami Ľudovíta Fullu.

CD detskej suity Varila myšička kašičku je vhodné pre predškolskú a školskú mládež, pre detské spevácke zbory a je vynikajúcou pomôckou pre pedagógov v rámci hudobnej výchovy, ktorú odporúča aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 Objednávka CD VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU

---

Ponúkame vám zostrih z galakoncertu jubilejného 30. ročníka Slávika Slovenska 2022, ktorý sa konal 25. júna 2022 v koncertnom štúdiu 2 Slovenského rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie!

---

Výsledková listina

30
. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022
(finálové kolo 25. jún 2022, Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Bratislava)


I. KATEGÓRIA
(žiaci nultých, prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)

Zlatý Slávik Slovenska 2022

MAREK LUKÁČ
Základná škola Hrnčiarska ul.
Z v o l e n
Banskobystrický kraj
 

Strieborný Slávik Slovenska 2022
NINA PAPRČKOVÁ

Základná škola Ivana Bukovčana
B r a t i s l a v a
Bratislavský kraj

Bronzový Slávik Slovenska 2022
SOŇA HORÁKOVÁ

Základná škola
V ý č a p y – O p a t o v c e
Nitriansky kraj kraj


II. KATEGÓRIA
(žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)

Zlatý Slávik Slovenska 2022
SOPHIA LEICHEROVÁ
Základná škola Haličská cesta
L u č e n e c
Banskobystrický kraj

Strieborný Slávik Slovenska 2022
VANESA MICHALÍKOVÁ
Základná umelecká škola
Námestie Slobody
S a b i n o v
Prešovský kraj

Bronzový Slávik Slovenska 2022
MARTIN VERČIMÁK
Základná umelecká škola
P i e š ť a n y
Trnavský kraj


III. KATEGÓRIA
(žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročným gymnázií a žiaci ZUŠ)

Zlatý Slávik Slovenska 2022
BARBORA PÁLKOVÁ
Základná škola E. Maróthy-Šoltésovej
K r u p i n a
Banskobystrický kraj

Strieborný Slávik Slovenska 2022
LIANE OLCZÁR
Základná škola Gessayova ul.
B r a t i s l a v a – P e t r ž a l k a
Bratislavský kraj

Bronzový Slávik Slovenska 2022
JANKA MAGUROVÁ
Základná škola Hrnčiarska ul.
H u m e n n é
Prešovský kraj


Diplom Petra Dvorského Slávik Slovenska 2022
KAROLÍNA NEMČEKOVÁ
Základná škola s Materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingova ul.
B r a t i s l a v a
Bratislavský kraj


Bratislava 28. jún 2022

---

Tlačová správa TASR:
V Slovenskom rozhlase vyvrcholí spevácka súťaž Slávik Slovenska 2022

---

Partneri Slávika Slovenska: