Slávik Slovenska 2018

Vitajte na stránke Slávika Slovenska 2018

Kde a kedy sa uskutočnia krajské kola SLÁVIKA SLOVENSKA 2018?

TRENČIANSKY KRAJ
24. mája 2018 v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne
PREŠOVSKÝ KRAJ
24. máj 2018, PKO Prešov
TRNAVSKÝ KRAJ
25. máj 2018 v CVČ Kalokagathia v Trnave
NITRIANSKY KRAJ
29. máj 20148 Koncertná sála Pod Radnicou, Topoľčany
BRATISLAVSKÝ KRAJ
5. jún 2018, ZUŠ Exnárova, Bratislava
KOŠICKÝ KRAJ
6. jún 2018, Centrum voľného času Domino, Strojárenská 3, Košice
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:
8. jún 2018, Zvolenský zámok, Zvolen
ŽILINSKÝ KRAJ:
6. jún 2018, ZUŠ L. Arvaya, Žilina

Oznamujeme, že v zmysle Propozícií Slávika Slovenska 2018 sa v I. kategórii (žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ) dovoľuje súťažiť aj žiakom 0. (nultých) ročníkov ZŠ.

Záväznú objednávku spevníčka Slávika Slovenska 2016 vyplňte a pošlite do 14. februára 2018 na adresu: ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska 2018

---


Partneri Slávika Slovenska: