Slávik Slovenska 2019

 


Vitajte na stránke 29. ročníka súťaže Slávik Slovenska 2019

Slávik Slovenska 2019
Zvukový zostrih z galakoncertu
v relácii "Husličky z javora"

Výsledková listina
29. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019
(finálové kolo 26. jún 2019, Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Bratislava)

I. KATEGÓRIA
(žiaci nultých, prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)
Zlatý Slávik Slovenska 2019
KAROLÍNA BUZÁKOVÁ, ZŠ J. Thurzu, Detva, Banskobystrický kraj
Strieborný Slávik Slovenska 2019
TERÉZIA MACEKOVÁ, ZŠ s MŠ Školská, Čereňany, Trenčiansky kraj
Bronzový Slávik Slovenska 2019
SOFIA KRÁLIKOVÁ, ZŠ s MŠ Stará Bystrica, Žilinský kraj

II. KATEGÓRIA
(žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)
Zlatý Slávik Slovenska 2019
ĽUDMILA LUKÁČOVÁ, Základná spojená škola Svidník, Prešovský kraj
Strieborný Slávik Slovenska 2019
NATÁLIA LETTRICHOVÁ, Spojená škola ZŠ s MŠ Horné Rakovce, Turčianske Teplice, Žilinský kraj
Bronzový Slávik Slovenska 2019
GABRIEL SUCHÝ, ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky, Nitriansky kraj

III. KATEGÓRIA
(žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročným gymnázií a žiaci ZUŠ)
Zlatý Slávik Slovenska 2019
SÁRA VARŠOVÁ, ZŠ Heľpa, Banskobystrický kraj
Strieborný Slávik Slovenska 2019
VANDA MARINČÁKOVÁ, ZŠ Laborecká, Humenné, Prešovský kraj
Bronzový Slávik Slovenska 2019
NATÁLIA MARTINSKÁ, ZŠ J. A. Komenského, Nesvady, Nitriansky kraj

Diplom Petra Dvorského Slávik Slovenska 2019
LILIANA BERKYOVÁ, ZŠ s MŠ A. Sládkoviča, Hrochoť, Banskobystrický kraj

Bratislava 26. jún 2019

Ing. Jozef Tkáčik
predseda ústrednej poroty v zastúpení garanta súťaže Petra Dvorského
PhDr. Peter Štilicha
podpredseda OZ Slávik Slovenska, riaditeľ súťaže

---

Partneri Slávika Slovenska: