Slávik Slovenska 2018

Vitajte na stránke Slávika Slovenska 2018

Oznamujeme, že v zmysle Propozícií Slávika Slovenska 2018 sa v I. kategórii (žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ) dovoľuje súťažiť aj žiakom 0. (nultých) ročníkov ZŠ.

Záväznú objednávku spevníčka Slávika Slovenska 2016 vyplňte a pošlite do 14. februára 2018 na adresu: ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska 2018

---


Partneri Slávika Slovenska: