Slávik Slovenska 2017

 

Vitajte na stránke Slávika Slovenska 2017

Výsledková listina
27. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2017
(finálové kolo Dom kultúry Skalica, 29. jún 2017)

I.kategória
Zlatý Slávik Slovenska 2017 - MAREK DIKOŠ
(ZŠ s MŠ Terchová, Žilinský kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2017 - VERONIKA SABOLOVÁ
(ZŠ Heľpa, Banskobystrický kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2017 - ADAM KERTES
(ZŠ Požiarnická 3, Košice (Košický kraj)

II. kategória
Zlatý Slávik Slovenska 2017 - RICHARD JAKUBOC
(ZŠ Pavla Horova, Michalovce, Košický kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2017 - RICHARD FILKA
(ZUŠ Exnárova 6, Bratislava, Bratislavský kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2017 - NATÁLIA LETTRICHOVÁ
(SŠ ZŠA s MŠ Horné Rakovce, Žilinský kraj)

III. kategória
Zlatý Slávik Slovenska 2017 - BARBORA LUPTÁKOVÁ
(Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2017 - LAURA CHOCHULOVÁ
(ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2017 - VERONIKA KOVAČIČOVÁ
(ZŠ Tbiliská 4, Bratislava, Bratislavský kraj)

Cena Petra Dvorského - DANIELA KMINIAKOVÁ
(ZUŠ Banská Bystrica, Žilinský kraj)

---

Finálové kolo sa 27. rocníka Slávika Slovenska 2017 sa uskutocní v dnoch 28.-29. júna 2017 v Skalici.

Repertoár finalistov 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2017

I. kategória
(žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)

1. Adam Kertes, ZŠ Požiarnicka 3, Košice, Košický kraj
So sprievodom: Poďže, dievča... - spevník, F dur
Bez sprievodu: Po valašsky od zeme...
2. Šimon Bosák, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa, Nitriansky kraj
So sprievodom: Páči sa mi, páči... - spevník D dur
Bez sprievodu: Sedí vrabček...
3. Nina Snopeková, ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava, Bratislavský kraj
So sprievodom: Dolina, dolina... D dur
Bez sprievodu: Mám, má od Trenčína...
4. Marek Dikoš, ZŠ s MŠ Terchová, Žilinský kraj
So sprievodom: Zasadel som – spevník, D dur
Bez sprievodu: Pred dubom, za dubom D dur
5. Veronika Sabolová, ZŠ Heľpa, Banskobystrický kraj
So sprievodom: Ako je visoko... - spevník, d mol
Bez sprievodu: Svieti mesiac
6. Sophie Maria Grich, ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Prešovský kraj
So sprievodom: Išli dievky ľan trhať... - spevník, F, G dur
Bez sprievodu: Išlo dzifčatko...
7. Daniela Lichvárová, ZŠ J. Kráľa, Nová Dubnica, Trenčiansky kraj
So sprievodom: Pod naším oblôškom...
Bez sprievodu: Či to zvony zvonia...
8. Michaela Holičová, ZŠ s MŠ Atómová, Trnava, Trnavský kraj
So sprievodom: Keby som ja mala... - C dur
Bez sprievodu: Konope, konope...

II. kategória
(žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)

1. Richard Jakuboc, ZŠ Pavla Horova, Michalovce, Košický kraj
So sprievodom: Chto parobok u tej Stanči... - spevník, D dur
Bez sprievodu: A kedz ja nadešol...
2. Natália Martinská, ZŠ Komenského, Komárno, Nitriansky kraj
So sprievodom: Vešelo še, dzifče... e mol
Bez sprievodu: Konope, konope...
3. Richard Filka, ZUŠ Exnárova, Bratislava, Bratislavský kraj
So sprievodom: Keď som pásol kone, voli – spevník, D dur
Bez sprievodu: Chlapec som ja, chlapec...
4. Natália Lettrichová, SŠ ZŠ s MŠ Horné Rakovce , Žilinský kraj
So sprievodom: Idem do kostola... - spevník
Bez sprievodu: Po hájičkom, pod zeleným
5. Daniela Kminiaková, ZUŠ Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
So sprievodom: Konope, konope... - spevník, cis mol
Bez sprievodu: Keď som v našej záhrade...
6. Daniela Gajdošová, ZŠ M. Nešpora, Prešov Prešovský kraj
So sprievodom: Budu hrac, budu hrac...
Bez sprievodu: A či še ja, mamko...
7. Petra Zichová, Súkromná ZUŠ, L. Novomeského, Trenčín, Trenčiansky kraj
So sprievodom: Seleckí mládenci... D dur
Bez sprievodu: Idem do kostola...
8. Jasmína Zdražilová, ZUŠ Skalica, Trnavský kraj
So sprievodom: Ve Skalici na rohu - spevník
Bez sprievodu: Kady gajdoš gajdy vláči...

III. kategória
(žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)

1. Samuel Kelecsényi, ZŠ Sládkovičova 487, Gemerská Poloma, Košický kraj
So sprievodom: Veď je lastovička... - B dur (noty priložené)
Bez sprievodu: Keď som pásol koňe, voli...
2. Rebeka Haládiková, ZŠ Semerovo, Nitriansky kraj
So sprievodom: Ako je visoko... - spevník, c mol
Bez sprievodu: Varovalo diovča...
3. Veronika Kovačičová, ZŠ Tbiliská 4, Bratislava, Bratislavský kraj
So sprievodom: Kapura, kapura... - spevník, G dur
Bez sprievodu: Čo sa stalo novje...
4. Martin Machajda, ZŠ s MŠ Oravská Polhora, Žilinský kraj
So sprievodom: Mám, mám od Trenčína... - spevník, a mol
Bez sprievodu: Kej ojrk sel...
5. Barbora Luptáková, Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
So sprievodom: Ej, hrajteže mi, hrajte... e mol
Bez sprievodu: A či še ja, mamko...
6. Mária Tremková, ZŠ ul. G. Haina, Levoča, Prešovský kraj
So sprievodom: Večaričok idze... - spevník, I. sloha h mol, 2. sloha c mol
Bez sprievodu: A jak ja še zaľubela do tebe...
7. Laura Chochulová, ZŠ Komenského, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
So sprievodom: Večaričok idze... - spevník, a mol
Bez sprievodu: Teče voda, teče...
8. Katarína Bachoríková, ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava, Trnavský kraj
So sprievodom: Idem do kostola... - spevník
Bez sprievodu: Povej, vetrík...

Sprevádza: Ľudová hudba Folklórneho súboru ZOBOR z Nitry---


Partneri Slávika Slovenska: