Výsledky Slávika Slovenska 2013


Fotoalbum z finále Slávika Slovenska 2013 (autor Peter Štilicha)

Televízna reportáž z finále Slávika Slovenska 2013

Výsledková listina 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2013 (finálové kolo 28. júna 2013, sála Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch)

Cena Petra Dvorského:
MIROSLAVA SZUNYAIOVÁ, ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)

Cena primátora mesta Vráble:
ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ, ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava (Trnavský kraj)

***

Zlatý slávik Slovenska 2013 – I. kategória
LAURA ILEČKOVÁ, ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra
(Nitriansky kraj)

Strieborný slávik Slovenska 2013 – I. kategória
TERÉZIA KARDOŠOVÁ, ZŠ Kamenná Poruba
(Žilinský kraj)

Bronzový slávik Slovenska 2013 - I. kategória
ELLIE Mac BEAN, ZUŠ Považská Bystrica
(Trenčiansky kraj)

***

Zlatý slávik Slovenska 2013 – II. kategória
SAMUEL ADAM, ZŠ Sedlice
(Prešovský kraj)

Strieborný slávik Slovenska 2013 – II. kategória
PAULÍNA ŠOLCOVÁ, ZUŠ Exnárova, Bratislava
(Bratislavský kraj)

Bronzový slávik Slovenska 2013 – II. kategória
KRISTIÁN ONDER, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce
(Košický kraj)

***

Zlatý slávik Slovenska 2013 – III. kategória
DOROTA TÓTHOVÁ, ZŠ Janigova, Košice,
(Košický kraj)

Strieborný slávik Slovenska 2013 – III. kategória
IVANA ŠRÁMEKOVÁ, ZŠ s MŠ Školská, Rybník
(Nitriansky kraj

Bronzový slávik Slovenska 2013 – III. kategória
NIKOLA LACEKOVÁ, ZŠ a MŠ A. F. Kollára, Terchová
(Žilinský kraj)

Hostia:
Matej Steiner, Rakúsko (Viedeň)
Marianna Oks, Ukrajina (Užhorod)

Finalistov a víťazov Slávika Slovenska 2013 sprevádzala ľudová hudba Folklórneho súboru ZOBOR z Nitry pod vedením Ondreja Hlaváča.

Program uvádzala NORA TURANCOVÁ.

Ústredná porota:
Miroslav Dvorský (predseda), PhDr. Stanislav Bachleda, Mgr. art. František Ďuriač, Dr. Ondrej Demo, Dr. Angela Vargicová, Ing. Jozef Tkáčik, Jozef Vrábel (ZUŠ Vráble), tajomník poroty: Dr. Peter Štilicha

Finalisti 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2013

Finálové kolo 28. jún 2013
Sála Mestského úradu vo Vrábľoch

***
I. kategória (žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)
1. Kristián Šimončič, ZŠ s MŠ Malženice, Trnavský kraj
2. Ellie Mac Bean, ZUŠ Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
3. Ema Hlinková, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
4. Johanka Šávoltová, ZŠ s MŠ Š. Žáryho, Poniky, Banskobystrický kraj
5. Terézia Kardošová, ZŠ Kamenná Poruba Žilinský kraj
6. Emma Swanová, ZŠ s MŠ K. Brúderovej, Bratislava III, Bratislavský kraj
7. Laura Ilečková, ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra, Nitriansky kraj
8. Lukáš Leško, ZŠ Bruselská, Košice, Košický kraj


II. kategória (žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých a druhých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)

1. Eliška Krchňáková, ZUŠ M. Sch. Trnavského, Trnava, Trnavský kraj
2. Emma Ďuriková, ZŠ Dolné hony, Trenčín, Trenčiansky kraj
3. Samuel Adam, ZŠ Sedlice, Prešovský kraj
4. Lea Šimonidesová, ZŠ Školská, Fiľakovo, Banskobystrický kraj
5. Natália Perďochová, ZUŠ J. Potočára, Čadca, Žilinský kraj
6. Paulína Šolcová, ZUŠ Exnárova, Bratislava II, Bratislavský kraj
7. Natália Kováčová, ZŠ Nábrežná, Nové Zámky, Nitriansky kraj
8. Kristián Onder, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce, Košický kraj

III. kategória (žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. tretích až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)
1. Dáša Ščepková, ZUŠ Senica, Trnavský kraj
2. Júlia Šujanová, Piaristické gymnázium, Prievidza, Trenčiansky kraj
3. Veronika Bezecná, ZŠ 8. mája, Svidník, Prešovský kraj
4. Miroslava Szunyaiová, ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
5. Nikola Laceková, ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová, Žilinský kraj
6. Julian Enrik Smoliga, ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava III, Bratislavský kraj
7. Ivana Šrámeková, ZŠ s MŠ Školská, Rybník, Nitriansky kraj
8. Dorota Tóthová, ZŠ Janigova, Košice II, Košický kraj

Finálové kolo
26. – 27. jún 2013, Vráble