Slávik Slovenska - Koordinátori

Koordinátori Slávika Slovenska 2015

Okresný úrad Prešov, odbor školstva
T. Ševčenku 11, 080 01 PREŠOV
bibiana.sabekova@minv.sk

Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
Hviezdoslavova 3, 911 01 TRENČÍN
anna.turanova@minv.sk

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
Námestie Ľ. Štúra, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
maria.kolarska@minv.sk

Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Vajanského 2, 917 01 TRNAVA
eva.huttova@minv.sk

Okresný úrad Nitra, odbor školstva
J. Vurma 1, 949 01 NITRA
rozalia.bezakova@minv.sk

Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Komenského 35, 010 01 ŽILINA
magdalena.cugova@minv.sk

Okresný úrad Košice, odbor školstva
Zádielska 1, 040 78 KOŠICE
milan.gomolcak@minv.sk

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Teplická 4, 831 02 BRATISLAVA
zuzana.roncakova@minv.sk