Slávik Slovenska - Zakladatelia


Peter Štilicha a Peter Dvorský, zakladatelia Slávika Slovenska

 


Peter Dvorský, Garant Slávika Slovenska

Peter Dvorský sa narodil v Partizánskom (1951). V roku 1973 ukončil Štátne konzervatórium v Bratislave. V roku 1973 zvíťazil v speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského a v roku 1974 sa stal laureátom medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského v Moskve. V rokoch 1976/1976 nasledoval študijný pobyt v milánskom Teatro alla Scala.

Ešte počas štúdia bol angažovaný do Opery SND v Bratislave, kde debutoval v roku 1972 ako Lenský v Čajkovského opere Eugen Onegin. Kritici už vtedy vyzdvihli skutočnosť, že na scénu prichádza mimoriadny talent, čo neskôr Peter Dvorský potvrdil na významných medzinárodných speváckych súťažiach získaním mnohých ocenení. V roku 1977 debutoval vo viedenskej Štátnej opere a v tom istom roku aj v Metropolitnej opere v New Yorku. V roku 1978 účinkoval po prvý raz v Covent Garden v Londýne, v roku 1978 vo Veľkom divadle v Moskve. V roku 1979 sa Peter Dvorský po prvý raz predstavil na doskách La Scaly ako Rodolfo v Pucciniho opere Bohéma. Po obrovskom úspechu na tomto predstavení prijali Petra Dvorského do „Spolku najkrajších svetových tenorov“. Stal sa najžiadanejším slovenským umelcom na najvýznamnejších operných scénach sveta. Spieval po boku najslávnejších operných sólistov a pod taktovkou najrenomovanejších svetových dirigentov. Hosťoval na vyše 60 scénach v 25 krajinách sveta. Umelecká kritika ho považovala za jedného z piatich najlepších svetových tenoristov. Taliansky kritik a muzikológ Mario Morini ho označil za „posledného následníka tradičnej talianskej školy“.

Dvorského „slnečný tenor“ charakterizuje mäkký, pružný tón, vrúcna a sluchu lahodiaca farebnosť, prirodzená muzikalita. Žiari vysokými tónmi, má lyrické čaro i potrebnú dramatickosť. Javiskové stvárnenie postáv potvrdzuje aj jeho veľký herecký talent a srdce, ktoré odovzdáva svojmu publiku.
Okrem opernej tvorby sa Peter Dvorský venoval aj koncertnej činnosti. V tejto oblasti má mimoriadne miesto účinkovanie vo Verdiho Rekviem. Okrem oratórnej tvorby interpretuje s výnimočným zanietením piesňovú tvorbu. Peter Dvorský svojím účinkovaním v zahraničí v tom najlepšom slova zmysle zviditeľnil Slovenskú republiku a propagoval slovenskú interpretačnú školu. Od roku 1990 sa pod jeho záštitou koná celoslovenská detská spevácka súťaž v ľudových piesňach pod názvom Slávik Slovenska.

Peter Dvorský je často prizývaný do medzinárodných porôt speváckych súťaží doma aj v zahraničí. Od roku 2001 je predsedom poroty medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Od roku 1996 medzinárodný festival v Jaroměřicích nad Rokytnou na Morave nesie jeho meno. Okrem toho vedie majstrovské spevácke kurzy v Karlových Varoch, Starom Smokovci a plánuje kurz v zdokonaľovaní opernej interpretácie v Piešťanoch.

 


Peter Štilicha, PhDr., Prezident Slávika Slovenska

Narodil sa Vyšnom Orlíku, okr. Svidník. Pochádza z rodiny gr.-kat. kňaza. Základnú školu navštevoval v Stanči. Maturoval na SVŠ v Trebišove. Po maturite pracoval ako jazdec-chovateľ koní v Štátnom plemenárskom ústav v Topoľčiankach. V rokoch 1966/67 študoval na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. V r. 1967 začal študovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor slovenčina-francúzština. Štúdium ukončil roku 1971. Pracoval ako redaktor Literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave, ako redaktor denníka Smena, redigoval Literárnu prílohu Smeny na nedeľu pre mladých autorov.

Bol šéfredaktorom časopisu Zornička, kde spolu s P. Dvorským založili celoslovenskú spevácku súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zorničkin slávik, od r. 1995 Slávik Slovenska. Od roku 1999 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí SR, v rokoch 2000/2003 pôsobil ako kultúrny radca a riaditeľ Slovenského inštitútu pri Veľvyslanectve SR v Paríži. Od roku 2004 pracoval ako riaditeľ pre marketing v Slovenskej filharmónii. V súčasnosti je podpredsedom Občianskeho združenia Slávik Slovenska, úlohou ktorého je organizovať najväčšiu detskú spevácku súťaž na Slovensku.

Literárne systematicky začal pôsobiť v polovici šesťdesiatych rokov, jeho literárne začiatky sa viažu s Wolkrovou Poliankou, ktorej sa stal niekoľkokrát po sebe laureátom. Debutoval básnickou zbierkou Prosenie s koňmi (1971), je autorom siedmich básnických zbierok. Osobitnú pozornosť venuje prekladom z francúzskej klasickej poézie a drámy (P. Corneille, V. Hugo, Lamartine, A. de Musset, A. de Vigny, La Fontaine). Je autorom rozhlasových hier a rozprávkovej knihy pre deti Udatný rytier Roland a poslední draci (Ikar, 2003).