Výsledky Slávika Slovenska 2014

 

Finalisti Slávika Slovenska 2014

Výsledková listina
24. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2014 (finálové kolo Pezinok 20. jún 2014, koncertná sála Pezinského kultúrneho centra)

Cena Petra Dvorského:
DOMINIKA PAŇKOVÁ, ZUŠ Svidník (Prešovský kraj)
Cena primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu:
VANDA MARINČÁKOVÁ, ZŠ Laborecká, Humenné (Prešovský kraj)

Zlatý Slávik Slovenska 2014 – I. kategória:
SÁRA VARŠOVÁ, ZUŠ Heľpa (Banskobystrický kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2014 – I. kategória:
ANDREJ MREKAJ, ZŠ Mútne (Žilinský kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2014 - I. kategória:
SIMONA VALENTOVÁ, ZŠ Cabaj – Čápor (Nitriansky kraj)

Zlatý Slávik Slovenska 2014 – II. kategória
TERÉZIA PODHRADSKÁ, ZUŠ Štefánika, Pov.Bystrica (Trenčiansky kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2014 – II. kategória
PAULÍNA ŠOLCOVÁ, ZUŠ Exnárova, Bratislava (Bratislavský kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2014 – II. kategória
EMA SUĽOVÁ, SZUŠ Chlebnice (Žilinský kraj)

Zlatý Slávik Slovenska 2014 – III. kategória
PAULÍNA PILÁCIKOVÁ, ZŠ Brvnište (Trenčiansky kraj)
Strieborný Slávik Slovenska 2014 – III. kategória
ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ, ZUŠ M. Sch. Trnavského, Trnava (Trnavský kraj)
Bronzový Slávik Slovenska 2014 – III. kategória
ANDREA SOKOĽÁKOVÁ, ZUŠ J. Melkoviča, St.Ľubovňa (Prešovský kraj)

V programe galakoncertu víťazov vystúpila vynikajúca slovenská interpretka kysuckých ľudových piesní HELENA ZÁHRADNÍKOVÁ.

Finalistov súťaže sprevádzala ľudová hudba Folklórneho súboru ZOBOR z Nitry pod vedením Jána Gorduliča.

Program moderovala redaktorka Rádia Regina RTVS Nora Turancová.
---

Článok o finále:
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/detsky-slavik-slovenska-2014/11523-clanok.html

---

Cena Janky Guzovej 2014

V budove Slovenského rozhlasu v Bratislave sa dňa 3. októbra 2014 konala súťaž mladých spevákov slovenských ľudových piesní o Cenu Janky Guzovej. Janka Guzová bola známa interpretka slovenskej ľudovej piesne, ktorú osud napokon vyhnal zo svojej milovanej vlasti. Nikdy však na ňu nezabudla a ani v ďalekej cudzine na americkej pôde neprestala propagovať nádheru našej piesne medzi krajanmi. Ako hostia na podujatí vystúpili aj naše slávice Paulína Šolcová, strieborná slávica Slávika Slovenska 2014 v Pezinku v II. kategórii a finalistka Slávika Slovenska z minulého roka v I. kategórii Ema Swanová. Obom speváčkam ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu celoslovenskej speváckej súťaž Slávik Slovenska, ktorá v budúcom roku oslávi už svoje 25. jubileum.Paulína Šolcová prvá sprava

---

Finalisti 24. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2014


I. kategória
(žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)
1. KRISTÍNA JENČÁROVÁ, ZUŠ Sečovce, Košický kraj
2. SIMONA VALENTOVÁ, ZŠ Čabaj – Čápor, Nitriansky kraj
3. TATIANA MIČÁŇOVÁ, ZŠ Rajčianska, Bratislava, Bratislavský kraj
4. ANDREJ MREKAJ, ZŠ Mútne, Žilinský kraj
5. SÁRA VARŠOVÁ, ZUŠ Heľpa, Banskobystrický kraj
6. VANDA MARINČÁKOVÁ, ZŠ Laborecká, Humenné, Prešovský kraj
7. VIKTÓRIA TAKŠONYOVÁ, ZUŠ Nováky, Trenčiansky kraj
8. KLÁRA MIHÁLOVÁ, ZŠ Prievaly, Trnavský kraj

II. kategória
(žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)
1. TAMARA KRIVÁKOVÁ, ZŠ L. Novomeského, Košice, Košický kraj
2. MICHAELA ŠUCHTEROVÁ, ZŠ J. Kráľa, Šahy, Nitriansky kraj
3. PAULÍNA ŠOLCOVÁ, ZUŠ Exnárova, Bratislava, Bratislavský kraj
4. EMA SUĽOVÁ, ZUŠ Chlebnice, Žilinský kraj
5. KRISTÍNA KRÚDYOVÁ, ZŠ s MŠ JSN Dobrá Niva, Banskobystrický kraj
6. DOMINIKA PAŇKOVÁ, ZUŠ Svidník, Prešovský kraj
7. TERÉZIA PODHRADSKÁ, ZUŠ M. R. Štefánika, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
8. VIKTÓRIA BRAČÍKOVÁ, ZUŠ Piešťany, Trnavský kraj

III. kategória
(žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)
1. ŠTEFAN VANSAČ, ZUŠ Spišská Nová Ves, Košický kraj
2. BARBORA BRODZIANSKA, ZŠ Levice, Nitriansky kraj
3. REBECCA ABRMANOVÁ, ZUŠ Exnárova, Bratislava, Bratislavský kraj
4. NIKOLA SIMANOVÁ, ZŠ Tvrdošín, Žilinský kraj
5. MÁRIA CÚTOVÁ, ZŠ s MŠ Pliešovce, Banskobystrický kraj
6. ANDREA SOKOĽÁKOVÁ, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
7. PAULÍNA PILÁCIKOVÁ, ZŠ Brvnište, Trenčiansky kraj
8. ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ, ZUŠ M. Š. Trnavského, Trnava, Trnavský kraj
---

Finálové kolo 24. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2014


19. - 20. jún 2014 - DOM KULTÚRY P E Z I N O K
Program:
19. jún: od 13.00 hod. príprava na finálové kolo, skúšky s orchestrom
20. jún: od 10.00 hod. národné finálové kolo za účasti 24 účastníkov v troch súťažných kategóriách a verejnosti
od. 15.00 hod. galakoncert víťazov a vyhlasovanie oficiálnych výsledkov
za účasti verejnosti
VSTUP NA OBE PODUJATIA VOĽNÝ!
Príďte podporiť svojich favoritov, vítaní sú rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci blízki!
OBJAVTE PEZINOK, KRÁSNE MESTO NA PREDHORÍ MALÝCH KARPÁT!
---

Kde a kedy sa uskutočnia krajské kola SLÁVIKA SLOVENSKA 2014?

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:
14. mája 2014 v Krupine (kino Kultúra)
TRNAVSKÝ KRAJ
20. mája 2014 v CVČ Kalokagathia v Trnave
NITRIANSKY KRAJ
26. mája 2014 v ZUŠ Levice
ŽILINSKÝ KRAJ
28. mája 2014 v ZUŠ Kysucké Nové Mesto
TRENČIANSKY KRAJ
29. mája 2014 v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne
KOŠICKÝ KRAJ
29. mája 2014 v Centre voľnégo času Domino na Popradskej 86, Košice
BRATISLAVSKÝ KRAJ
3. jún 2014 v ZUŠ Exnárova v Bratislave
PREŠOVSKÝ KRAJ
6. jún 2014, PKO Prešov
---

OBJEDNÁVKA SPEVNÍČKA SLÁVIKA SLOVENSKA 2014
---

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby


Partneri Slávika Slovenska: