Výsledky Slávika Slovenska 2012

KOMPLETNÝ FOTOALBUM SLÁVIKA SLOVENSKA 2012

REPORTÁŽ Z FINÁLE 2012 (ZÁPADOSLOVENSKÁ TELEVÍZIA)

Výsledková listina
22. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2012

(finálové kolo 28. júna 2012, sála Kultúrneho domu Rybník)

Cena Petra Dvorského:
IVANA ŠRÁMEKOVÁ, ZŠ s MŠ Školská, Rybník, Nitriansky kraj

Cena starostu obce Rybník:
MIROSLAVA SZUNYAIOVÁ, ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Cena regionálneho týždenníka POHRONIE:
LIANA PASTIRIKOVÁ, I. ZŠ Komenského, Sobrance, Košický kraj

***

Zlatý slávik Slovenska 2012 – I. kategória
LAURA RENDEKOVÁ, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec, Banskobystrický kraj

Strieborný slávik Slovenska 2012 – I. kategória
TAMARA KRIVÁKOVÁ, ZŠ L. Novomeského, Košice, Košický kraj

Bronzový slávik Slovenska 2012 - I. kategória
DAJANA NOVOTNÁ, ZUŠ M. Moyzesa, Prešov, Prešovský kraj

***

Zlatý slávik Slovenska 2012 – II. kategória
HANA PAULEOVÁ, ZŠ Energetikov Prievidza, Trenčiansky kraj

Strieborný slávik Slovenska 2012 – II. kategória
LIANA PASTIRIKOVÁ, ZŠ Komenského, Sobrance, Košický kraj

Bronzový slávik Slovenska 2012 – II. kategória
ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ, ZŠ Štefánikova, Trnava, Trnavský kraj

***

Zlatý slávik Slovenska 2012 – III. kategória
MARIANNA ČUCHTOVÁ, ZŠ s MŠ Sedlice, Prešovský kraj

Strieborný slávik Slovenska 2012 – III. kategória
IVANA ŠRÁMEKOVÁ, ZŠ s MŠ Školská, Rybník, Nitriansky kraj

Bronzový slávik Slovenska 2012 – III. kategória
NIKOLA PINTÉROVÁ, III. ZŠ Moskovská, Michalovce, Košický kraj


Ústredná porota:
Doc. Peter Dvorský, Prof. Marian Lapšanský, PhDr. Stanislav Bachleda,
Dr. Ondrej Demo, Dr. Angela Vargicová, Ing. Jozef Tkáčik, Ing. Imrich Králik

Tajomník poroty: Dr. Peter Štilicha

Finalisti 22. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudove piesne Slávik Slovenska 2012

I. kategória
1. Viktória Bračíková, ZŠ Brezová, Piešťany, Trnavský kraj
2. Lucia Lehocká, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
3. Dajana Novotná, ZUŠ M. Moyzesa, Prešov, Prešovský kraj
4. Laura Rendeková, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec, Banskobystrický kraj
5. Ema Suľová, ZŠ s Mš Chlebnice, Žilinský kraj
6. Eva Ondovčíková, ZUŠ Ľ. Štúra, Modra, Bratislavský kraj
7. Michaela Šuchterová, ZŠ J. Kráľa, Šahy, Nitriansky kraj
8. Tamara Kriváková, ZŠ. L. Novomeského, Košice, Košický kraj

II. kategória
1. Eliška Krchňáková, ZUŠ Štefánikova, Trnava, Trnavský kraj
2. Hana Pauleová, ZŠ Energetikov, Prievidza, Trenčiansky kraj
3. Anna Hitríková, ZŠ 17. novembra, Sabinov, Prešovský kraj
4. Kristína Kotorová, ZUŠ Kollárova, Nová Baňa, Banskobystrický kraj
5. Janka Mihaldová, ZŠ Kysucký Lieskovec, Žilinský kraj
6. Barbora Jakimová, ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok, Bratislavský kraj
7. Natália Kováčová, ZŠ Nábrežná, Nové Zámky, Nitriansky kraj
8. Liana Pastiriková, I. ZŠ Komenského, Sobrance, Košický kraj

III. kategória
1. Kamila Kozinová, ZUŠ Skalica, Trnavský kraj
2. Sára Steiningerová, ZŠ Dolné hony 1, Trenčín, Trenčiansky kraj
3. Marianna Čuchtová, ZŠ s MŠ Sedlice, Prešovský kraj
4. Miroslava Szunyaiová, ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
5. Miriama Bystričanová, ZŠ s MŠ Likavka, Žilinský kraj
6. Julian Enrik Smoliga, ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava, Bratislavský kraj
7. Ivana Šrámeková, ZŠ s MŠ Školská, Rybník, Nitriansky kraj
8. Nikola Pinterová, III. ZŠ Moskovská, Michalovce, Košický kraj

Tu sa dá stiahnuť bulletin finálového večera Slávika Slovenska 2012

Termíny krajských výberových kôl Slávika Slovenska 2012
Nitriansky kraj – 14. máj 2012, ZUŠ Levice
Trenčiansky kraj – 23. máj 2012, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín
Banskobystrický kraj – 25. máj 2012, KD Dobrá Niva
Bratislavský kraj – 29. máj 2012, ZUŠ Exnárova, Bratislava
Košický kraj – 30. máj 2012, CVČ Popradská 84, Košice
Žilinský kraj – 30. máj 2012, ZUŠ Árvaya, Žilina
Trnavský kraj – 30. máj 2012, KC Kalokagathia, Trnava
Prešovský kraj – 8. jún 2012, PKO v Prešove
  
Finálové kolo Slávika Slovenska 2012
27. - 28. jún 2012 Kultúrny dom v Rybníku (www.obecrybnik.sk)Finálový večer Slovenského Slávika 2011 - spoločná pieseň s majstrom Petrom Dvorským