Slávik Slovenska - Prihláška

Prihlášky do Slávika Slovenska si môžete stiahnuť na tejto linkách:


Prihláška do okresného (obvodného) kola:

(PDF version, 182 kB)   (MS Word version, 48 kB)


Prihláška do krajského kola:
(PDF version, 182 kB)   (MS Word version, 48 kB)


Prihláška do finálového kola:
(PDF version, 182 kB)   (MS Word version, 48 kB)