Slávik Slovenska - Porota

Odborná porota Slávika Slovenska

Doc. Peter Dvorský, garant súťaže (predseda)
PhDr. Ondrej Demo, CSc.
PhDr. Stanislav Bachleda
Ing. Marián Veselský
PaedDr. Angela Vargicová
Ing. Jozef Tkáčik
Mgr. Art. Magdaléna Rovňáková, ArtDr.
Mária Čírová (dvojnásobná víťazka SS 1996, 1999)
Michal Seredič, víťaz 1. ročníka súťaže, 1991)
PhDr. Peter Štilicha (tajomník)