Slávik Slovenska - Aktuality

Veľkolepým koncertom včera oslávil Orchester ľudových nástrojov Rádia Bratislava 40. výročie svojho vzniku. Bolo pre nás veľkou cťou, že vyše 20 rokov bolo toto vynikajúce teleso sprievodným orchestrom finálových kôl a galakoncertov speváckej súťaže Slávik Slovenska! Srdečne blahoželáme, milý OĽUN a ďakujeme v mene stoviek slávikov! Živió!

---

Vážení pedagógovia, milí rodičia, milí slávici,

pripravil som pre vás najnovší výber a preklad bájok slavného francúzskeho básnika Jeana de la Fontaina. Vytvoril som retiazku zo zlatých zrniek jeho bohatej a poučnej tvorby, ktorá už tri storočia dobýva srdcia a mysle veľkých aj malých. Je to môj osobný výber, ktorý ma sprevádzal celý život a ktorý mi neraz osvetľoval cestu poznania.

Moje preklady La Fontainových bájok sú orientované predovšetkým na mladého čitateľa, ale aj recitátora, ktorý možno hľadá vhodné básničky na prednes na Hviezdoslavov Kubín. Dokonca sa z bájok dá uviť príťažlivé dramatické pásmo. Uisťujem vás, že veršované Bájky Jeana de La Fontaina budú pre vás vďačným a poučným osviežením ducha.

Váš Peter Štilicha, prekladateľ

OBJEDNÁVKA LA FONTAINOVÝCH BÁJOK

---



vás srdečne pozýva na koncert v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, spojený s prezentáciou nového CD:



Výber zo Suchoňových raných klavírnych skladieb zahrá Ladislav Fanzowitz. Nedeľa 27. apríla 2014 o 10.30 hod, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava. CD dostanete vo vybraných špecializovaných obchodoch a kníhkupectvách, alebo si ho môžete objednať na dobierku na našej internetovej stránke www.hc.sk


2013

---

Tvorivá dielňa Slávika Slovenska 2013
V dňoch 22. – 24. novembra 2013 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila dlho očakávaná Tvorivá dielňa Slávika Slovenska k interpretácii ľudovej piesne. O zámere usporiadať pracovné stretnutie s víťazmi a laureátmi jednotlivých ročníkov celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska sme uvažovali už dlhšie. Skutočnosť, prečo sme chceli uskutočniť toto podujatie, bola predovšetkým odozva zo strany pedagógov, ale aj mnohých rodičov, aby sme im vytvorili priestor na overovanie si a výmenu skúseností z odbornej prípravy malých spevákov. Vďaka dotačnej podpore Ministerstva kultúry SR sa v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach zišli minuloroční viťazi a laureáti Slávika Slovenska, aby pod vedením renomovanej pedagogičky a interpretky ľudových piesní PaedDr. Angela Vargicovej a folkloristu Ing. Mariána Veselského zažili tri nezabudnuteľné dni so slovenskou ľudovou piesňou.

Celé podujatie bolo rozdelené do troch blokov: prvý blok bol venovaný hodnoteniu Slávika Slovenska 2013 a prednáške o slovenskej ľudovej piesni z hľadiska jej interpretácie. Druhý blok bol venovaný praktickej výuke v súvislosti s interpretáciou ľudovej piesne a v treťom bloku sa predstavili samotné deti svojim vlastným speváckym repertoárom. Nálada v speváckej dielni bola vynikajúca, deti boli spontánne a so záujmom prijímali nové informácie. Veľký úspech zožal najmä nácvik piesní, pri ktorom sa učili, ako si správne vybrať pieseň, ako si ju osvojiť, ako jej porozumieť. Učili sa správne dýchať, správne sa rozospievať, intonovať či frázovať. Všetko veci, ktoré pomáhajú dokonale zvládnuť umenie zaspievať každú pesničku tak, ak vyznela štýlovo čisto a vedela sa prihovoriť poslucháčovi. Angela Vargicová dokázala deti nielen nadchnúť, ale aj strhnúť k úžasným speváckym výkonom, ku ktorým sa neraz pridali aj ich pedagógovia či rodičia. Vo voľnej chvíli sa frekventanti Tvorivej dielne prešli aj pešou zónou kúpeľov, kde sa mali možnosť zoznámiť s ich históriou. Na povestnom Moste slávy, na ktorom našli mená najslávnejších svetových filmových hviezd a hviezd divadelného neba, sa naši speváci predviedli skvelým speváckym výkonom, keď spoločne zaspievali piesne, ktoré sa naučili pod vedením Angely Vargicovej.

Spoločne sme navštívili sme aj Kúpeľnú dvoranu, kde sa uskutočnilo finálové kolo Slávika Slovenska roku 2005, a kde sa roku 2009 uskutočnil slávnostný koncert našich slávikov v rámci Trenčianskeho kultúrneho leta. Toľko spevu na kúpeľnej promenáde v Trenčianskych Tepliciach zrejme dávno nebolo... Ľudia sa zastavovali, počúvali, pretože pesničkám našich slávikov nebolo konca! A potom zasa do práce! Naši slávici predstavili aj piesne, ktoré si priniesli zo svojich regiónov. Niektoré si určite nájdu miesto v našich spevníčkoch! V soboru večer si deti pripravili pre dospelých svoje vlastné vystúpenie. Moderátorkou programu bola strieborná slávica SS 2013 v I. kategórii Terézia Kardošová z Kamennej Poruby. Počínala si aspoň tak suverénne ako pani Alenka Heribanová. Hralo sa, spievalo v typickej slávikovskej družnej atmosfére. Sobotu vo večernom programe premietol pán M. Veselský zúčastneným slovenský kultový film Rodná zem. Pre tých, čo ho nepoznali, to bola doslova udalosť! Piatok, sobota ubehli ako voda... V nedeľu sme si spoločne zopakovali niektoré spoločne nacvičené piesne a rozlúčili sme sa na malom komornom koncerte.

„Tvorivá dielňa bola veľmi pozitívnym prínosom pre deti, ale aj pedagógov a rodičov. Bolo veľmi zaujímavé aj to, ako sa deti dokázali zomknúť, že nebolo badať žiadnu rivalitu a vytvorili sa krásne kamarátstva, ktoré zotrvávajú, hoci len prostredníctvom sociálnych sietí. Odborná príprava bola na veľmi dobrej úrovni. Ďakujeme s Kristiánom, že sme mohli absolvovať stretnutie s takými úžasnými ľuďmi.“ napísala nám pani učiteľka Ľubica Solomonová, ktorá svojho žiaka Kristiána Ondera z Michaloviec priviedla do finále Slávika Slovenska 2013, kde sa stal Bronzovým slávikom Slovenska v III. kategórii.

Ako môžete zažiť takúto úžasnú atmosféru už na ďalšej Tvorivej dielni? No predsa, ak sa prihlásite do speváckej súťaže a ukážete, že ste tým najlepším kandidátom na víťazstvo! Držíme vám palce a tešíme sa na vás v ďalšom - 24. ročníku Slávika Slovenska 2014.

---

FOTOALBUM WIENER NACHTIGALL 2013
(© Ctibor Bachraty)

Historický román francúzskeho spisovateľa A. de Vignyho
V preklade romanistu Dr. Petra Štilichu (podpredsedu OZ Slávik Slovenska) vyšiel koncom minulého roka vo Vydavateľstve PERFEKT preklad prvého historického románu francúzskeho romantického básnika a spisovateľa Alfreda de Vignyho SPRISAHANIE ZA VLÁDY ĽUDOVÍTA XIII. (Markíz Cinq-Mars). V tomto románe sa okrem nádherných romantických scén objavujú surové výjavy upálenia, mágie a čarodejníctva, množstvo dobových reálií z čias panovania kráľa Ľudovíta XIII. Román, ktorý zároveň zaznamenáva tiež vládu Márie Medicejskej a kardinála Richelieua, vyšiel už v stovkách prekladov takmer vo všetkých jazykoch sveta. Slovenský čitateľ sa s týmto jedinečným dielom francúzskej romantickej literatúry má príležitosť stretnúť v slovenskom preklade po prvý raz.
Knihu Sprisahanie za vlády Ľudovíta XIII. (Cinq-Mars) si môžete objednať na adrese: knihkupectvovz@perfekt.sk Cena: 4.80 eur.
---
E. SUCHOŇ, DENNÍK Z NOTOVEJ OSNOVY
Denník z notovej osnovy je prvým vydaním zápiskov z novoobjaveného denníka nenahraditeľnej osobnosti slovenského hudobného života skladateľa Eugena Suchoňa. V osobnom denníku z rokov 1930-1950 zaznamenáva autor svoje cesty k hudbe, k učeniu a odovzdávaniu svojich schopností v najproduktívnejšom období. Okrem výnimočnej faktografickej hodnoty je denník svedectvom doby, v ktorej skladateľ žil, zápasil a spoluvytváral obraz medzivojnového a povojnového hudobného života na Slovensku. Vynikajúca učebnica pre pedagógov hudby, interpretov, študentov konzervatórií a vysokoškolákov, ktorí sa venujú štúdiu moderných dejín slovenskej hudby.
Knihu Denník z notovej osnovy si môžete objednať na adrese: knihkupectvovz@perfekt.sk Cena: 6 eur.
---
VIEDENSKO-SLOVENSKÝ SLÁVIK 2013
Po vzore Kanadského a Amerického slávika sa dňa 5. mája 2013 v divadle Schauspielhaus vo Viedni o 17.00 hod., uskutoční prvý ročník Viedensko-slovenského slávika 2013, na ktorom sa predstavia rakúske a slovenské deti. Rakúske deti budú interpretovať svoje ľudové piesne a tiež piesne zo spevníčkov Slávika Slovenska. Slovenské deti budú predstavovať víťazi a laureáti posledných ročníkov Slávika Slovenska. Podujatie sa uskutoční pod záštitou operného speváka a garanta Slávika Slovenska pána Petra Dvorského.
---
SLÁVIK CENTROPE
Pod záštitou Slovenského Domu Centrope v Bratislave a v spolupráci s OZ Slávik Slovenska sa v mesiaci septembri 2013 uskutoční v Bratislave Galakoncert SLÁVIK CENTROPE 2013, na ktorom sa predstaví 12 mladých spevákov do veku 15 rokov interpretáciou ľudových piesní zo Slovenska, Južných Čiech, Maďarska a Rakúska. Slovenské deti budú zastupovať vybraní víťazi a laureáti Slávika Slovenska, ktorí v tejto speváckej súťaži reprezentovali Bratislavský a Trnavský kraj. Tieto dva kraje sú totiž súčasťou CENTROPE. Viac sa o hlavných cieľoch združenia Centrope dočítate na stránke Slovenský dom Centrope.
---
PRE VŠETKÝCH ONESKORENCOV!
Všetkým oneskorencom, ktorí si z rôznych príčin nestačili včas objednať Spevníček Slávika Slovenska 2013 odkazujeme, že sme z vlastnej rezervy uvoľnili posledných 200 ks spevníčekov. Objednať si ich môžete na adrese: casopisy@ares.sk alebo ares@ares.sk

OBJEDNÁVKA CD "NAŠI NAJMILŠÍ SLÁVICI"

OBJEDNÁVKA SPEVNÍČKA SLÁVIKA SLOVENSKA 2013

PETER DVORSKÝ A SLÁVIK SLOVENSKA ZÍSKAL CENU CENTROPE

POZVÁNKA NA 1. ROČNÍK VIEDENSKÉHO SLÁVIKA