Slávik Slovenska - Aktuality


Aktuality:


OBJEDNÁVKA CD "ZLATÝ PRAMEŇ SLOVENSKEJ HUDBY"

---

Vážení pedagógovia, milí rodičia, milí slávici,

pripravil som pre vás najnovší výber a preklad bájok slavného francúzskeho básnika Jeana de la Fontaina. Vytvoril som retiazku zo zlatých zrniek jeho bohatej a poučnej tvorby, ktorá už tri storočia dobýva srdcia a mysle veľkých aj malých. Je to môj osobný výber, ktorý ma sprevádzal celý život a ktorý mi neraz osvetľoval cestu poznania.

Moje preklady La Fontainových bájok sú orientované predovšetkým na mladého čitateľa, ale aj recitátora, ktorý možno hľadá vhodné básničky na prednes na Hviezdoslavov Kubín. Dokonca sa z bájok dá uviť príťažlivé dramatické pásmo. Uisťujem vás, že veršované Bájky Jeana de La Fontaina budú pre vás vďačným a poučným osviežením ducha.

Váš Peter Štilicha, prekladateľ

OBJEDNÁVKA LA FONTAINOVÝCH BÁJOK
---

Historický román francúzskeho spisovateľa A. de Vignyho
V preklade romanistu Dr. Petra Štilichu (podpredsedu OZ Slávik Slovenska) vyšiel koncom minulého roka vo Vydavateľstve PERFEKT preklad prvého historického románu francúzskeho romantického básnika a spisovateľa Alfreda de Vignyho SPRISAHANIE ZA VLÁDY ĽUDOVÍTA XIII. (Markíz Cinq-Mars). V tomto románe sa okrem nádherných romantických scén objavujú surové výjavy upálenia, mágie a čarodejníctva, množstvo dobových reálií z čias panovania kráľa Ľudovíta XIII. Román, ktorý zároveň zaznamenáva tiež vládu Márie Medicejskej a kardinála Richelieua, vyšiel už v stovkách prekladov takmer vo všetkých jazykoch sveta. Slovenský čitateľ sa s týmto jedinečným dielom francúzskej romantickej literatúry má príležitosť stretnúť v slovenskom preklade po prvý raz.

Knihu Sprisahanie za vlády Ľudovíta XIII. (Cinq-Mars) si môžete objednať na adrese: knihkupectvovz@perfekt.sk Cena: 4.80 eur.
---

E. SUCHOŇ, DENNÍK Z NOTOVEJ OSNOVY
Denník z notovej osnovy je prvým vydaním zápiskov z novoobjaveného denníka nenahraditeľnej osobnosti slovenského hudobného života skladateľa Eugena Suchoňa. V osobnom denníku z rokov 1930-1950 zaznamenáva autor svoje cesty k hudbe, k učeniu a odovzdávaniu svojich schopností v najproduktívnejšom období. Okrem výnimočnej faktografickej hodnoty je denník svedectvom doby, v ktorej skladateľ žil, zápasil a spoluvytváral obraz medzivojnového a povojnového hudobného života na Slovensku. Vynikajúca učebnica pre pedagógov hudby, interpretov, študentov konzervatórií a vysokoškolákov, ktorí sa venujú štúdiu moderných dejín slovenskej hudby.
Knihu Denník z notovej osnovy si môžete objednať na adrese: knihkupectvovz@perfekt.sk Cena: 6 eur.
---OBJEDNÁVKA CD "NAŠI NAJMILŠÍ SLÁVICI"
---

PETER DVORSKÝ A SLÁVIK SLOVENSKA ZÍSKAL CENU CENTROPE